Naziv podjetja:
Elektro Ljubljana OVE, inženiring s področja obnovljivih virov energije, d.o.o.
Skrajšano: Elektro Ljubljana OVE d.o.o.
Sedež podjetja:   Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
   
Vodstvo: mag. Matjaž Glavič, direktor družbe
   
Telefon: +386 (0)1 56 57 500
E-pošta: info@el-ove.si
Spletni naslov: www.el-ove.si
   
Davčna št.: SI46895728
Matična št.: 1702203000
   
TRR:  3400 0101 6715 952 - Sparkasse d.d.
   
    
Datum vpisa v sodni register:   14.3.2002
Vpoklicani kapital: 139.869,00 EUR
Organiziranost: Družba z omejeno odgovornostjo