Osnovne informacije

Energetska izkaznica je javna listina s podatki o energetski učinkovitosti stavbe in s priporočili za povečanje energetske učinkovitosti.

Veljavnost energetske izkaznice:

 • Energetska izkaznica je veljavna 10 let. V primeru, da se energetska učinkovitost stavbe bistveno izboljša, lahko lastnik stavbe predhodno naroči izdelavo nove energetske izkaznice.

Direktiva za vpeljavo:

 • Energetska izkaznica je vpeljana na podlagi Evropskih direktiv in je že več let v uporabi v razvitejših evropskih državah.

Vrste energetskih izkaznic


Računska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica

Računska energetska izkaznica se določi na podlagi izračunanih energetskih kazalnikov rabe energije stavbe.

Pri samem izračunu se upoštevajo lastnosti stavbnega pohištva, sestava zunanjih sten, tal in stropov, vrsta in način ogrevanja in hlajenja, priprava tople sanitarne vode ter razsvetljava.

Računska energetska izkaznica
Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica

Merjena energetska izkaznica se določi na podlagi meritev rabe energije iz preteklih podatkov.

V primeru, da podatki za zadnja tri leta niso na voljo, se uporabijo podatki zadnjih dveh ali zadnjega koledarskega leta pred izdelavo energetske izkaznice. Podatke se pridobi z računov za porabljeno energijo ali preko drugih ustreznih evidenc po posameznih energentih, ki se porabljajo za delovanje stavbe.

Merjena energetska izkaznica

Kdaj je energetska izkaznica obvezna?

V primeru enostanovanjskih stavb:

 • ob prodaji
 • pred pridobitvijo uporabnega dovoljenja, v primeru pravkar zgrajenih objektov
 • pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna priloga projekta izvedenih del

V primeru več stanovanjskih stavb:

 • ob prvi prodaji ene izmed stanovanjskih enot
 • večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen do leta 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2015
 • večstanovanjski objekt z vsaj štirimi etažnimi enotami, ki je bil zgrajen po letu 1980, mora pridobiti energetsko izkaznico najkasneje do leta 2030
 • pri novogradnji je energetska izkaznica obvezna priloga projekta izvedenih del

Kontakt

CENIK IZDELAVE ENERGETSKE IZKAZNICE

STANOVANJA, HIŠE, LOKALI, POSLOVNI PROSTORI, DELAVNICE IN PODOBNO…
do 100 m2 do 200 m2 do 400 m2 do 500 m2 do 1000 m2
120,00 EUR 180,00 EUR 210,00 EUR 245,00 EUR 375,00 EUR
STANOVANJSKI BLOKI, POSLOVNE IN JAVNE STAVBE NAD 1.000 m2
Cena za izdelavo energetske izkaznice je odvisna od zahtevnosti objekta.

Dodatne informacije

Izdelava energetske izkaznice obsega:
 • pridobivanje podatkov za izdelavo energetske izkaznice,
 • računski ali merjeni postopek izdelave energetske izkaznice,
 • predlogi za izboljšanje energetske učinkovitosti stavbe,
 • analiza podatkov o stavbi in rabi energije,
 • izračun potrebnih energijskih kazalnikov,
 • vpis podatkov v register,
 • v primeru ogleda nepremičnine vam zračunamo 20 eur.
Za izdelavo energetske izkaznice naročnik posreduje:
 • naslov stavbe,
 • leto izgradnje,
 • katastrska občina, parcelna številka, identifikacijska številka stavbe,
 • uporabna površina,
 • namen (novogradnja, obnova, najem, prodaja).
VEČ INFORMACIJ IN NAROČILO ENERGETSKE IZKAZNICE
Phone Icon info@el-ove.si            Phone Icon 01/56 57 502