• Avtor: Suzana Wallner (Elektro Ljubljana OVE d.o.o.)
  • 17.04.2017

Nepovratna sredstva Eko sklada za smooskrbo

Na Eko skladu je objavljen javni poziv o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije, ki zagotavlja bistveno nižje stroške investicije, saj je občanom namenjenih 3 milijone EUR nepovratnih sredstev za nove naložbe v naprave za samooskrbo z električno energijo. Nepovratna finančna spodbuda bo lahko dodeljena za naprave, ki imajo nazivno električno moč do največ 11 kVA. Višina nepovratne finančne spodbude bo znašala do 20 % priznanih stroškov naložbe (vključeni so stroški nakupa in montaže naprave ter pripadajočih električnih inštalacij in opreme), vendar ne več kot 180 EUR za 1 kVA inštalirane nazivne električne moči naprave za samooskrbo z električno energijo. Rok za zaključek naložbe bo petnajst mesecev od dokončnosti odločbe o dodelitvi pravice do nepovratne finančne spodbude.

Zaradi pričakovanega velikega odziva in omejenih nepovratnih sredstev vam priporočamo, da čim prej oddate vlogo na Eko sklad in si s tem rezervirate sredstva za vašo sončno elektrarno.

Pri Elektro Ljubljana OVE vam z veseljem izdelamo neobvezujočo ponudbo za postavitev sončne elektrarne, prilagojeno vašim potrebam in vrsti strehe. Z vašim pooblastilom uredimo vso potrebno dokumentacijo za pridobitev soglasja za priklop in priključitev sončne elektrarne v distribucijsko omrežje ter pridobitev subvencije pri Eko skladu. Stroški ponudbe, ogleda in izdelave idejne zasnove, vam v primeru naročila sončne elektrarne odštejemo.